องค์การอนามัยโลกเปิดเผยรายงานที่สรุปว่า อนุภาคไวรัสโคโรนาที่ลอยอยู่ในอากาศอาจไม่ใช่สาเหตุหลักของการแพร่เชื้อโควิด-19 โดยนักวิจัยได้พิจารณาวิธีการต่างๆ ที่เชื้อไวรัสจะสามารถแพร่กระจายได้ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสใกล้ชิดกับละอองฝอยที่เกิดจากการไอจาม การพูด และการหายใจของผู้ที่ติดเชื้อ การขับละอองฝอยขนาดเล็กที่สามารถแพร่กระจายได้ในระยะไกล และผ่านพื้นผิวที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค

รายงานดังกล่าวยังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่เชื้อไวรัสจะแพร่จากแม่สู่ลูก จากสัตว์สู่มนุษย์ และแพร่ผ่านการสัมผัสปัสสาวะ อุจจาระ และเลือด

จากการประเมินหลักฐาน องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าเชื้อไวรัสมักจะแพร่กระจายผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ แต่ก็ยังจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการแพร่เชื้อผ่านอนุภาคไวรัสที่ลอยอยู่ในอากาศ และทำให้คนติดเชื้อจากการสูดเข้าไปในจมูก

“เรามีหลักฐาน แต่ยังไม่ใช่ข้อสรุป” ดร.เบเนเดตตา อัลเลอกรานซี หัวหน้าฝ่ายเทคนิคด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อขององค์การอนามัยโลกกล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา “การแพร่เชื้อผ่านทางอากาศในพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะในสภาพที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ความแออัด พื้นที่ปิด และมีระบบระบายอากาศที่ไม่ดี ยังถือว่าเป็นไปไม่ได้”

รายงานสรุปขององค์การอนามัยโลกระบุว่า รายงานเรื่องการระบาด ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในอาคารที่แออัด ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการแพร่เชื้อผ่านทางอากาศ ซึ่งประกอบกับการแพร่เชื้อผ่านละอองฝอย เช่น การร้องเพลงประสานเสียง ในร้านอาหาร หรือในยิม แต่ก็ระบุว่า การแพร่เชื้อในกรณีเหล่านี้ สามารถอธิบายได้โดยการสัมผัสใกล้ชิดกับละอองฝอยจากทางเดินหายใจ และการสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อโรค

นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกยังให้คำเตือนเกี่ยวกับการป้องกันละอองฝอยที่ลอยในอากาศภายในพื้นที่โรงพยาบาล ระหว่างที่มีการทำหัตถการ เช่น การใส่ท่อหายใจให้กับผู้ป่วย รวมทั้งเน้นย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากาก รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดหรือพื้นที่ปิดที่ไม่มีอากาศถ่ายเท